Lencsés Brigitta – képzett Prepare/Enrich tanácsadó. Tanácsadói száma: H-00360. Képző: Mihalec Gábor

Prepare/Enrich – Felkészítés/Gazdagítás

A Prepare/Enrich egy párkapcsolati diagnosztikai és tanácsadói csomag, amelyet házasulandó, házas és együtt élő párok részére dolgoztak ki.

Az eszköztár legfontosabb eleme a 165 kérdésből álló teszt, amely:

  • felszínre hozza a párkapcsolat erősségeit és növekedési területeit,

  • gazdag diagnosztikai adatmennyiséget szolgáltat a pár kapcsolatáról, szociális és családi hátteréről,

  • lehetőséget nyújt a a prevencióra, illetve a gyors és szakszerű intervencióra.

Nemzetközi szinten 14 nemzeti iroda és több mint 150.000 tanácsadó dolgozik az eszközzel.
A teszt kitöltését, az eredmények megbeszélését csak segítő szakterületen dolgozók vezethetik, akik egy képzés keretében elsajátították az ehhez szükséges ismereteket. A P/E a jelenleg elérhető legfejlettebb, és tudományosan legismertebb párkapcsolati felmérő eljárás.

A PREPARE / ENRICH tesztek és programok

Életciklusuknak és családi állapotuknak megfelelően négy különböző tesztcsomag áll a párok rendelkezésére:

PREPARE: házasság előtt álló gyermektelen párok részére.
PREPARE MK: házasság előtt álló párok részére, akik közül legalább egyik félnek van gyermeke egy korábbi partnertől (mozaikcsalád).
ENRICH: házas- vagy együttélő párok részére.
MATE: 50 év feletti párok részére.

Milyen területeket mér fel a teszt?

• Kommunikáció
• Pénzügyek
• Szexualitás
• Gyermeknevelés
• Személyiség
• Konfliktuskezelés
• Szabadidő
• Család és barátok

Milyen lépésekből áll a Prepare/Enrich teszt kitöltése és a tanácsadási folyamat?

1. lépés: Vásárolják meg a KAPCSOLATLELTÁR kitöltéséhez szükséges voucher kódot (7.500,- Ft.)!
Ezt átutalással tudja megtenni a 11773353-01319325 (kedvezményezett: Dr. Mihalec Gábor) bankszámlára, a megjegyzés rovatba pedig írja be az e-mail címét és a „Kapcsolatleltár” szót.
Amint az átutalás megérkezik, e-mailben elküldjük a voucher kódot, amelynek segítségével elvégezheti párjával a Kapcsolatleltárt.
A párok anonimitása garantált az adatok feldolgozása során, a tanácsadókat pedig titoktartási kötelezettség terheli. A párok világnézetének tiszteletben tartása alapkövetelmény minden PREPARE / ENRICH tanácsadó számára.

2. Válaszoljanak néhány alapvető háttérkérdésre a kapcsolatukról (együtt járnak, jegyesek, élettársak vagy házasok) és a családszerkezetükről (van-e gyermekük; a gyermek közös, vagy valamelyikük korábbi kapcsolatából született, stb.), hogy a KAPCSOLATLELTÁR összeállíthassa a személyre szabott kérdéssorukat.

3. Szánjanak 20-30 percet arra, hogy a kapcsolatukra vonatkozó, egymás után megjelenő kijelentésekre válaszoljanak. A válaszadás „egyetértek” és „nem értek egyet” kategóriák megjelölésével történik.

4. A kérdéssort mindketten válaszolják meg, hogy a KAPCSOLATLELTÁR mindkettőjük adatait értékelhesse. Amikor mindketten válaszoltak a kérdésekre, a KAPCSOLATLELTÁR 30 másodpercen belül elkészíti a válaszaik kiértékelését (egy kb. 20 oldalas PDF dokumentum formájában), amelyet online elolvashatnak, lementhetnek a számítógépükre és ki is nyomtathatnak. A kiértékelés másolatát tetszés szerint továbbíthatják a tanácsadójuknak, terapeutájuknak vagy lelkipásztoruknak is. Végül kapnak egy Kapcsolaterősítő munkafüzetet is (PDF dokumentum), amely konkrét gyakorlatokkal, megoldandó feladatokkal segíti a kiértékelés eredményeinek átbeszélését.
(forrás: www.kettenegyutt.hu)

5. lépés (opcionális): Párkapcsolati tanácsadói folyamat elindítása a teszt eredményei mentén.
A teszt kitöltését követően a pár egy minden területre kiterjedő diagnózist tart majd a kezében. A kiértékelés megmutatja, hogy melyek azok a területek, amelyeket még tovább kell erősíteni. Ezen dolgozhatnak kettesben is, de lehetőség van rá, hogy tanácsadóként segítsem Önöket abban, hogy minél eredményesebb legyen ez a folyamat. Módszerekkel, kérdésekkel, feladatokkal tudom elősegíteni a folyamat sikerét.

Amennyiben szeretnének tanácsadást is igénybe venni, kérem, hogy jelezzék ezt Nekem a parkapcsolat@boldogtarsak.hu e-mail címen.

A tanácsadói díj megegyezik a normál díjazással: 12 000 Ft/alkalom. Egy alkalom 60-90 perc időtartamú.

A teszttel kapcsolatban bővebb információt olvashatnak az alábbi oldalakon:
www.kettenegyutt.hu
www.kapcsolatleltar.hu
www.prepare-enrich.com